ЗА НАС

 

Балгериан Експерт Консулт-БЕК ЕООД (БЕК) разполага с екип от опитни специалисти и професионална апаратура за извършването на всички необходими обследвания и изготвянето на технически паспорти.

От 2004 г. насам, обслужваме клиенти от цялата страна като лицензиран консултант - строителен надзор. През това време сме изготвили над 150 доклада за оценка на съответствието на проекти със съществените изисквания към строежите, и също тъка сме упражнили строителен надзор и сме въвели в експлоатация над 200 сгради и съоръжения

Днес БЕК предлага на клиентите си своят опит и експертиза в следните области:

 

В процес на работа...

 

 

Новини

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически пас...

Има ли полза от техническите паспорти на сградите ни?

01 / 04 / 2021

Остават по-малко от 4 години до крайния срок за снабдяване на сградите в България с технически па...

Достатъчно Надеждни ли са Панелните Сгради?

01 / 03 / 2021

Напоследък в средствата за масова информация, започнаха да се появяват мнения, според които панел...