ЗА НАС

 

Балгериан Експерт Консулт-БЕК ЕООД (БЕК) разполага с екип от опитни специалисти и професионална апаратура за извършването на всички необходими обследвания и изготвянето на технически паспорти.

От 2004 г. насам, обслужваме клиенти от цялата страна като лицензиран консултант - строителен надзор. През това време сме изготвили над 150 доклада за оценка на съответствието на проекти със съществените изисквания към строежите, и също тъка сме упражнили строителен надзор и сме въвели в експлоатация над 200 сгради и съоръжения

Днес БЕК предлага на клиентите си своят опит и експертиза в следните области:

 

В процес на работа...

 

 

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...