ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ

 

При изготвянето на технически паспорти задължително се прави и обследване на всички видове сградни инсталации в това число ВиК, Електро, ОиВ, Енергийна ефективност, Пожарна и аварийна безипасност, както и част Архитектура. Установява се вида и състоянието на сградните инсталации, и тяхното съответствие с нормативните изисквания, определят се характеристиките на вложените материали, а при настъпили дефекти се дават препоръки за отстраняването им. 

БЕК разполага с отлично подготвени експерти в областта на енергийната ефективност с дългогодишен опит в обследването, както на жилищни сгради така и на промишлени обекти.

В областта на енергийната ефективност, предлагаме следните услуги:

  • Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  • Енергийно обследване на промишлени системи;
  • Оценка на постигнати енергийни спестявания;
  • Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли, системи и климатични инсталации; 
  • Съдействие при изготвянето на предварителната документация свързана с проекти кандидатстващи за европейско или друго финансиране в областта на енергийната ефективност;
  • Изготвяне на енергийни сертификати на нови сгради за въвеждане в експлоатация, системи за енергиен мониторинг в реално време и създаване на енергийна концепция на нови или съществуващи сгради.

Новини

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически пас...

Има ли полза от техническите паспорти на сградите ни?

01 / 04 / 2021

Остават по-малко от 4 години до крайния срок за снабдяване на сградите в България с технически па...

Достатъчно Надеждни ли са Панелните Сгради?

01 / 03 / 2021

Напоследък в средствата за масова информация, започнаха да се появяват мнения, според които панел...