Стартира дигитализация на строителството

„Дигитализацията на строително-инвестиционния процес е важна не само за строителния сектор, но и за българската икономика.“ Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, който постави началото на изпълнението на проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“.

Предвижда се да бъде изработена стратегия и пътна карта с конкретни стъпки за реформиране на сектора чрез въвеждане на строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес. Ще бъдат разработени промени в националната регулаторна рамка в съответствие с европейската и ще се изготви план за национална цифрова платформа за строителството. В него ще бъде определен стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки – необходими стандарти за въвеждане на строително-информационно моделиране, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар.

„С дигитализацията на строително-инвестиционния процес ще се осигури по-високо качество и по-бързи темпове на проектиране и изпълнение на обектите, както и тяхната по-добра поддръжка и удължаване на живота им“, подчерта по време на срещата заместник-министърът. Счита се, че с цифровизацията ще се повиши и конкурентоспособността на българските компании, които ще могат да отговорят на изискванията на световните строителни пазари.

Всъщност основата на дигитализацията в строителството у нас, беше положено още в началото на 2007 г., когато стана задължително при въвеждането в експлоатация на сградите да бъдат съставяни технически паспорти, които се предават за ползване и съхранение освен на хартия и в електронен вид на органите определени в Наредба 5. Последното обаче касае само тези сгради, които са построени след 2007 г., а те са малка част от целия сграден фонд. Истинската дигитализацията би станала факт и би оказала своето ползотворно въздействие, едва когато паспортизацията обхване по-голямата част от сградния фонд в страната. А това може да се случи само, ако бъдат паспортизирани съществуващите сгради, т.к. те съставляват основния сграден фонд и съхранението на тези паспорти в една единна база данни би сложило много добро начало на дигитализацията в строителния сектор. Такава бaзa дaнни може да послужи за ocнoвa зa бъдeщи пpeycтpoйcтвa и peмoнти, пpи ĸoитo ce нaлaгaт интepвeнции въpxy нoceщите ĸoнcтpyĸтивни eлeмeнти, и ĸoятo дa мoжe дa ce изпoлзвa oт пpoeĸтaнтите на тези преустройства. Радващото все пак е че МРРБ започва да работи в тази посока и се надяваме скоро тази работа да доведе до положителни резултати в областта на строителството.