Новини

Техническите паспорти са здравната профилактика на сградите

07 / 05 / 2024

Целта на обследванията е да се открият дефектите, получени при неправилна или дългогодишна експлоатация, и да се избегнат аварии  Съставянето на техническите паспорти е ангажимент, приет от страната към ЕС, но от МРРБ ги отмениха като ск...

Какво се обърка в програмата за саниране?

13 / 01 / 2024

На 22 декември 2023 г. беше публикуван списъкът с одобрените за финансиране проекти за устойчиво енергийно обновяване на многофамилните сгради. От цялата страна бяха постъпили общо 3086 заявления, от които за финансиране са одобрени 756, или само ...

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестиционните предложения за саниране на жилищни сгради, които бъдат одобрени в него ще бъдат субсидирани в пълния си обем – на 100 % Допустими за канди...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сгради у нас. Настоящия коментар касае текста на т.11.1 от тях. В т.11.1 – Преки допустими разходи от насоките за кандидатстване по подмярка „...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не може да има никаква практическа стойност, т.к. противоречи на действащия ЗУТ, а при наличието на противоречия между Наредба и Закон, се прилага Закона...

Отказът от масова паспортизация на сградите е грешка

12 / 09 / 2021

Премахването на изискването за масова паспортизация на сградите е голяма грешка. Поводът да говорим за това е изменението на Наредба №5 от МРРБ, с което в бъдеще техническите паспорти на строежите ще се правят само при преустройство на с...

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически паспорти, министъра на МРРБ, г-жа Аврамова съобщи, че се предвижда той да бъде удължен с две години – до края на 2024 г. Това съобщение се прие с н...

Има ли полза от техническите паспорти на сградите ни?

01 / 04 / 2021

Остават по-малко от 4 години до крайния срок за снабдяване на сградите в България с технически паспорти, а мнозинството хора в страната ни все още не са на ясно какво предствляват те и какви са ползите от тяхното изготвяне. Разбира се не можем да ...

Достатъчно Надеждни ли са Панелните Сгради?

01 / 03 / 2021

Напоследък в средствата за масова информация, започнаха да се появяват мнения, според които панелните сгради у нас са в окаяно състояние. Твърди се, че тези сгради са с изтекли гаранционните срокове и че в близко бъдеще ще трябва да бъдат премахна...

Технически Паспорт на Сграда

17 / 02 / 2021

Техническият паспорт на сграда е сравнително ново понятие в българската строителна практика. В европейските страни и зад океана, тези паспорти отдавна са задължителна част от строителната документация, както и от тази, отразяваща промените в сград...

Всички сгради трябва да имат технически паспорти до края на 2022 година

25 / 01 / 2021

До края на 2022 година всички сгради в България трябва да имат технически паспорт, който да удостоверява състоянието на конструкцията, енергийните загуби и други важни характеристики. Ново отлагане на крайния срок не се очаква. Техническите паспор...

Всички сгради задължително да имат технически паспорт. Последен срок до края на 2022

19 / 01 / 2021

Крайният срок за изработването на технически паспорт на всички сгради се удължава многократно. Но вече има утвърден нов краен срок за това и той е 2022 година, това заяви по БНР Инж. Валентин Йовев – зам.-министър в Министерството на региона...