Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестиционните предложения за саниране на жилищни сгради, които бъдат одобрени в него ще бъдат субсидирани в пълния си обем – на 100 % Допустими за канди...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сгради у нас. Настоящия коментар касае текста на т.11.1 от тях. В т.11.1 – Преки допустими разходи от насоките за кандидатстване по подмярка „...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не може да има никаква практическа стойност, т.к. противоречи на действащия ЗУТ, а при наличието на противоречия между Наредба и Закон, се прилага Закона...

Отказът от масова паспортизация на сградите е грешка

12 / 09 / 2021

Премахването на изискването за масова паспортизация на сградите е голяма грешка. Поводът да говорим за това е изменението на Наредба №5 от МРРБ, с което в бъдеще техническите паспорти на строежите ще се правят само при преустройство на с...

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически паспорти, министъра на МРРБ, г-жа Аврамова съобщи, че се предвижда той да бъде удължен с две години – до края на 2024 г. Това съобщение се прие с н...

Има ли полза от техническите паспорти на сградите ни?

01 / 04 / 2021

Остават по-малко от 4 години до крайния срок за снабдяване на сградите в България с технически паспорти, а мнозинството хора в страната ни все още не са на ясно какво предствляват те и какви са ползите от тяхното изготвяне. Разбира се не можем да ...

Достатъчно Надеждни ли са Панелните Сгради?

01 / 03 / 2021

Напоследък в средствата за масова информация, започнаха да се появяват мнения, според които панелните сгради у нас са в окаяно състояние. Твърди се, че тези сгради са с изтекли гаранционните срокове и че в близко бъдеще ще трябва да бъдат премахна...

Технически Паспорт на Сграда

17 / 02 / 2021

Техническият паспорт на сграда е сравнително ново понятие в българската строителна практика. В европейските страни и зад океана, тези паспорти отдавна са задължителна част от строителната документация, както и от тази, отразяваща промените в сград...

Всички сгради трябва да имат технически паспорти до края на 2022 година

25 / 01 / 2021

До края на 2022 година всички сгради в България трябва да имат технически паспорт, който да удостоверява състоянието на конструкцията, енергийните загуби и други важни характеристики. Ново отлагане на крайния срок не се очаква. Техническите паспор...

Всички сгради задължително да имат технически паспорт. Последен срок до края на 2022

19 / 01 / 2021

Крайният срок за изработването на технически паспорт на всички сгради се удължава многократно. Но вече има утвърден нов краен срок за това и той е 2022 година, това заяви по БНР Инж. Валентин Йовев – зам.-министър в Министерството на региона...

Бъдещето на панeлните блокове

12 / 01 / 2021

Кога изтича срокът на годност на панелките, строени основно през 60-те и 70-те години на 20 век? Панацея ли е санирането, с колко се увеличава "животът" им, или е по-евтино да бъдат съборени? Какво представлява технически паспорт на сграда, за как...

Спад на строителството в България за месец ноември

08 / 01 / 2021

Строителната продукция у нас е отбелязала втори пореден месечен спад през ноември, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо октомври тя е намаляла с 0,4%, след като предходния месец записа месечно понижение от 1,6%. По-голя...