3D ЛАЗАРНО СКАНИРАНЕ

 

Високо-качествена техника от Leica

  • Лазерното сканирането се извъшва чрез уред на швейцарската фирма Leica.
  • Уредът позволява изключително точно определяне конфигурацията на сградите - до 4мм (4мм на 10м и 7мм на 20м).
  • Лазерът има обхват до 60м и скорост на сканиране до 360 000 точки в секунда.

 

 

Приложения

  • С тази техника могат да се засекат провисвания на плочи и греди, както и да се заснемат помещения и обеми със сложна конфигурация.
  • Уредът може да бъде много полезен при заснемане на сгради паметници на културата, които трябва да бъдат възстановени в същия вид след сторителен ремонт.
  • Уредът разполага и с опция за заснемане на снимки с висока резолюция за визуален архив или визуални разходки на обекта.

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...