ЦЕНИ

 

Технически паспорт на сграда

  • Технически паспорт на съществуващи сгради: от 2.50 лв. до 5.00 лв. / кв.м, в зависимост от сложността на обекта, от неговата квадратура и от наличната му техническа документация.
  • Услугата за изготвяне на технически паспорт влючва обследване и доклад по всички части на проекта, с изключение на заснемането по част архитектурна, когато то е необходимо. 
  • БЕК изготвя сертификатите за енергийна ефективност на сградите, като задължителна част от паспортите им и те не се заплащат допълнително от клиентите.

 

Обследване на сграда

  • Конструктивно обледване на съществуващи сгради: от 0.75 лв. до 1.50 лв. / кв.м
  • Обследване за енергийна ефективност: от 0.60 до 1.20 лв. / кв.м, в зависимост от вида на обекта и наличната документация
  • Заснемане на сграда по част архитектурна: от 1.50 лв. до 3.00 лв. / кв.м (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата)
  • Заснемане на паметници на културанта: Цените за заснемане и документиране на паметници на културата се договарят за всеки обект, в зависимост от неговата сложност.

 

Всички изброени по-горе цени са без ДДС.

 

С наближаването на времето за стартиране на новата програма за саниране на жилищни сгради, търсенето на услугите „Изготвяне на технически паспорти на сгради“ и „Обследване за енергийна ефективност“, се увеличи многократно. С цел да помогнем на възможно най-голям брой хора, както и да запазим качеството на услугите ни, временно ще приемаме нови обекти за обследване само с РЗП над 1500 кв.м. в гр. София, и с РЗП над 2000 кв.м. в провинцията.

Новини

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...

Отказът от масова паспортизация на сградите е грешка

12 / 09 / 2021

Премахването на изискването за масова паспортизация на сградите е голяма грешка. Поводът да говор...

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически пас...