НОРМАТИВИ

 

Важни Нормативни Актове

  • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г.за техническите паспорти на строежите
  • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
  • Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите
  • НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

 

 

 

Новини

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...

Отказът от масова паспортизация на сградите е грешка

12 / 09 / 2021

Премахването на изискването за масова паспортизация на сградите е голяма грешка. Поводът да говор...

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически пас...