ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ

 

При изготвянето на технически паспорти задължително се прави и обследване на всички видове сградни инсталации в това число ВиК, Електро, ОиВ, Енергийна ефективност, Пожарна и аварийна безипасност, както и част Архитектура. Установява се вида и състоянието на сградните инсталации, и тяхното съответствие с нормативните изисквания, определят се характеристиките на вложените материали, а при настъпили дефекти се дават препоръки за отстраняването им. 

БЕК разполага с отлично подготвени експерти в областта на енергийната ефективност с дългогодишен опит в обследването, както на жилищни сгради така и на промишлени обекти.

В областта на енергийната ефективност, предлагаме следните услуги:

  • Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  • Енергийно обследване на промишлени системи;
  • Оценка на постигнати енергийни спестявания;
  • Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли, системи и климатични инсталации; 
  • Съдействие при изготвянето на предварителната документация свързана с проекти кандидатстващи за европейско или друго финансиране в областта на енергийната ефективност;
  • Изготвяне на енергийни сертификати на нови сгради за въвеждане в експлоатация, системи за енергиен мониторинг в реално време и създаване на енергийна концепция на нови или съществуващи сгради.

Новини

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...

Отказът от масова паспортизация на сградите е грешка

12 / 09 / 2021

Премахването на изискването за масова паспортизация на сградите е голяма грешка. Поводът да говор...

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически пас...