ЦЕНИ

Технически паспорт на сграда

  • Технически паспорт на съществуващи сгради: от 2.50 лв. до 5.00 лв. / кв.м, в зависимост от сложността на обекта, от неговата квадратура и от наличната му техническа документация. 
  • Услугата за изготвяне на технически паспорт влючва обследване и доклад по всички части на проекта, с изключение на заснемането по част архитектурна, когато то е необходимо. 
  • БЕК изготвя сертификатите за енергийна ефективност на сградите, като задължителна част от паспортите им и те не се заплащат допълнително от клиентите.

 

Обследване на сграда 

  • Конструктивно обледване на съществуващи сгради: от 0.75 лв. до 1.50 лв. / кв.м
  • Обследване за енергийна ефективност: от 0.60 до 1.20 лв. / кв.м, в зависимост от вида на обекта и наличната документация
  • Заснемане на сграда по част архитектурна: от 1.50 лв. до 3.00 лв. / кв.м (изготвя се само при липса на съществуващи чертежи на сградата)
  • Заснемане на паметници на културанта: Цените за заснемане и документиране на паметници на културата се договарят за всеки обект, в зависимост от неговата сложност.

 

Всички изброени по-горе цени са без ДДС.

Първото посещение и конслултация за сгради с РЗП над 1000 кв.м. на територията на град София е безплатно.

Новини

Крайният срок за снабдяването на строежите у нас с техническите паспорти все още не е променен и в момента е 31.12.2022 г.

11 / 06 / 2021

На 15.03.2021 г., 21 месеца преди крайния срок за снабдяването на сградите у нас с технически пас...

Има ли полза от техническите паспорти на сградите ни?

01 / 04 / 2021

Остават по-малко от 4 години до крайния срок за снабдяване на сградите в България с технически па...

Достатъчно Надеждни ли са Панелните Сгради?

01 / 03 / 2021

Напоследък в средствата за масова информация, започнаха да се появяват мнения, според които панел...