ЦЕНИ

След 01.02.2023 г. ще изготвяме технически паспорти и обследване за енергийна ефективност само на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) и сгради строени с технологиите едроплощен куфраж (ЕПК) или пакето-подвигани плочи (ППП).

 

Технически паспорт на сграда

  • Технически паспорт на съществуващи сгради: от 2.50 лв. до 5.00 лв. / кв.м, в зависимост от сложността на обекта, от неговата квадратура и от наличната му техническа документация.
  • Услугата за изготвяне на технически паспорт влючва обследване и доклад по всички части на проекта. В посочената цена не е влючена услугата за заснемане на сградата, когато зе нея липсват строителни книжа. 
  • БЕК извършва и обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради. Обследването за енергийна ефективност е придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

 

Обследване на сграда

  • Конструктивно обледване на съществуващи сгради: от 1.00 лв. до 3.00 лв. / кв.м
  • Обследване за енергийна ефективност: от 0.80 до 1.80 лв. / кв.м, в зависимост от РЗП на строежа и процента на самостоятелните обекти с нежилищно предназначение.
  • Заснемане на сграда по част архитектурна: от 1.50 лв. до 3.00 лв. / кв.м (изготвя се само при липса на съществуващи чертеж.и на сградата).

 

Всички изброени по-горе цени са без ДДС.

Новини

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...

Някои Неточности в Насоките за Кандидатстване за Саниране

01 / 01 / 2023

На 20.12.2022 г. от МРРБ бяха публикувани Насоките за кандидатстване за саниране на жилищни сград...

Противоречия между Наредба №5 и ЗУТ за съществуващи сгради

13 / 02 / 2022

Освен хаоса, който създаде в областта на паспортизацията на сградите, промяната на Наредба №5 не ...