ОБСЛЕДВАНЕ

Новини

Техническите паспорти са здравната профилактика на сградите

07 / 05 / 2024

Целта на обследванията е да се открият дефектите, получени при неправилна или дългогодишна експло...

Какво се обърка в програмата за саниране?

13 / 01 / 2024

На 22 декември 2023 г. беше публикуван списъкът с одобрените за финансиране проекти за устойчиво ...

Стартира първия етап на енергийното обновяване на сградния фонд у нас

18 / 01 / 2023

Процедурата на Етап I е отворена за кандидатстване от 20.12.2022 г. до 31.05.2023 г. Инвестицион...